Klachtenprocedure Lely Coaching

Lely Coaching streeft ernaar haar diensten naar tevredenheid te leveren en te organiseren. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Maak het zo snel mogelijk bespreekbaar met de betrokken coach. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken.

Klachtbehandeling

Bent u niet tevreden over de geleverde dienst of onze organisatie? Bespreek dit dan in eerste instantie met uw coach, trainer of medewerker waarover uw klacht gaat. U mag van hem/haar een luisterend oor en de inzet verwachten om samen tot een bevredigend resultaat te komen.

Mocht u daarna nog niet tevreden zijn of vindt u het vervelend om met degene waarover uw klacht gaar in gesprek te gaan? In dat geval vragen we u schriftelijk een klacht bij ons in te dienen.

Per mail: info@lelycoaching.nl
Per post: Lely Coaching, Laan 4d, 8071 JA Nunspeet, t.a.v. Klachtenfunctionaris

Vermeld u daarbij de volgende gegevens:

  • Naam van de organisatie, uw naam, adres en telefoonnummer.
  • Beschrijving van de klacht.

De klachtenfunctionaris registreert uw klacht en informeert u over de verschillende manieren van afwikkeling van de klacht, te weten:

  • Bemiddeling door de klachtenfunctionaris
  • Bemiddeling door de beroepsvereniging waarbij de aangeklaagde is aangesloten
  • Bemiddeling door de rechter

De klachtenfunctionaris zal allereerst aansturen op bemiddeling en zal altijd hoor en wederhoor toepassen. In overleg zal een gesprek met u en aangeklaagde plaatsvinden.

De afhandeling en uitkomsten van het gesprek worden schriftelijk door de klachtenfunctionaris vastgelegd en aan u teruggekoppeld. De procedure wort gesloten als het gesprek naar tevredenheid is verlopen.

Indien de bemiddeling niet naar tevredenheid is verlopen, bespreekt de klachtenfunctionaris (opnieuw) met u welke andere mogelijkheden er zijn om de klacht af te handelen.

Nunspeet, 1 februari 2021

Edmay van der Lely

Eigenaar Lely Coaching

Copyright © 2023 | Lely Coaching | Website door WebKeizerin