Gedragscode

Lely Coaching werkt conform de gedragscode (‘Code of Ethics’) van het ICF (International Coaching Federation).

Inzicht in de gedragscode? Klik hier.

Onze belangrijkste uitgangspunten:

  • Voorafgaand aan coaching worden duidelijke afspraken gemaakt over onder andere wat coaching inhoud, financiën en vertrouwelijkheid.
  • Wij behandelen alle informatie die de cliënt deelt strikt vertrouwelijk, tenzij openbaarheid vereist wordt door de wet. Alle informatie over de cliënt, inclusief elektronische gegevens en communicatie, zoals dat tijdens de coaching is vastgelegd, wordt conform geldende wetgeving behandeld. Zie hiervoor ook ons Privacyreglement.
  • Wij streven altijd naar maximale kwaliteit van de geleverde coaching en werken structureel aan onze eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wij kennen de kwaliteiten en beperkingen van ons vak en de grenzen van onze persoonlijke competenties en handelen hiernaar.
  • Wij werken vanuit een eerlijke en gelijkwaardige relatie en zijn ons bewust van de impact van het coachen op de cliënt.

Onze kernwaarden:

  • Wijsheid: het passend inzetten van professionele kennis en levenservaring in coaching
  • Authenticiteit: streven naar integer en respectvol handelen vanuit gelijkwaardigheid
  • Oprechtheid: eerlijk en belangstellend handelen
  • Eenvoud: terug naar de basis voor mentale vitaliteit

Copyright © 2023 | Lely Coaching | Website door WebKeizerin